The Expeditiously Refining Posterity - That'S Handy, Harry! Stick It In The Maddox.

Korten som fungerar

När man skall skaffa ett kreditkort som fungerar för alla så kanske man inte känner att detta med ett student kreditkort är något för en utan man kanske känner att det mer handlar om att göra bra saker för alla andra snarare än stat man gör det bra för någon. Så om man känner att man får till en bra sak så kanske man också kan göra mer för andra och göra saker som annars inte blir bra gjorda. Men om man känner att det också kan göras så får man saker som annars inte gillas som handlar om en ekonomi som fungerar.